Language/Jezik: ENG/SLO

New issue

The first article of the Issue 1-2 of the Volume 25 (2020) has been published. Read it here.

New Editorial Board

The journal has got a new Editorial Board.

New graphical design

The cover has been redesigned (thanks to Matjaž Zadravec). The entire journal has also been redesigned (thanks to Gaj Vidmar), so the authors should read the new instructions and use the new templates (see the Instructions for Authors section).

About the publisher

Journal Informatica Medica Slovenica is published by Slovenian Medical Informatics Association (SIMIA).

ISSN 1318-2129 print
ISSN 1318-2145 electronic
Informatica Medica Slovenica
Journal of the Slovenian Medical Informatics Association
2008-08-08

Volume 9, Issue 1

Published in December 2004
Printed: 500 copies

Cover page

Contents

Foreword

1 Peter Kokol, odgovorni urednik
Predgovor

Technical Papers

3 Ivan Eržen
Zdravstveno informacijski sistem v Sloveniji na razpotju – potrebe in praksa
9 Ana Marija Jelovšek, Mladen Krsnik
Laboratorijski informacijski sistem in povezava s klinikami Kliničnega centra
19 Maja Klančnik Gruden, Alenka Krist, Mojca Dolinšek, Stane Grabljevec, Jana Šmitek, Jasna Jukič Petrovčič, Darinka Klemenc, Peter Požun, Andrej Starc, Nada Bitenc, Lucija Matič
Predstavitev intranetnih spletnih strani Področja za zdravstveno nego in oskrbo v Kliničnem centru Ljubljana
24 Darinka Klemenc, Peter Požun, Jelena Milić
Varovanje pacientovih osebnih podatkov in podatkov o njegovem zdravstvenem stanju v Kliničnem centru Ljubljana
31 Ljuba Lednik
»URNIK« kot sistem za podporo odločanju
41 Branimir Leskošek, Marjan Pajntar
Kakovost v zdravstvu Slovenije
48 Branimir Leskošek
Razvoj informacijskega sistema podatkovne zbirke oseb, ki jih ogrožajo kardiovaskularne bolezni (OKVB)
53 Srečko Natek
Izobraževanje in poskusno delo zdravstvenega osebja – ključna dejavnika uspeha projekta
63 Vesna Prijatelj, Milan Črv
Načrtovanje in uvajanje informacijskega sistema zdravstvene nege
2009-2016 - Slovenian Medical Informatics Association.