Language/Jezik: ENG/SLO

New issue

The first article of the Issue 1-2 of the Volume 25 (2020) has been published. Read it here.

New Editorial Board

The journal has got a new Editorial Board.

New graphical design

The cover has been redesigned (thanks to Matjaž Zadravec). The entire journal has also been redesigned (thanks to Gaj Vidmar), so the authors should read the new instructions and use the new templates (see the Instructions for Authors section).

About the publisher

Journal Informatica Medica Slovenica is published by Slovenian Medical Informatics Association (SIMIA).

ISSN 1318-2129 print
ISSN 1318-2145 electronic
Informatica Medica Slovenica
Journal of the Slovenian Medical Informatics Association
2009-12-16

Volume 11, Issue 1

Published in June 2006
Printed: 500 copies

Cover page

Contents

Editorial

1 Blaž Zupan, Gregor Anderluh, Janez Stare
Editorial

Technical Papers

2 Peter Juvan, Damjana Rozman
Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
16 Lara Lusa
Some observations on experimental design of microarray experiments

Research Papers

25 Minca Mramor, Gregor Leban, Janez Demšar, Blaž Zupan
Diagnostika raka z DNA mikromrežami – preprosti in razumljivi vizualni modeli
34 Katarina Cankar, Jeroen van Dijk, Kristina Gruden, Andrej Blejec, Jim McNicol, Esther Kok
Pristop k podatkovni analizi genskih mikromrež na področju varnosti hrane
40 Petra Kralj, Ana Rotter, Nataša Toplak, Kristina Gruden, Nada Lavrač, Gemma C. Garriga
Application of closed itemset mining for class labeled data in functional genomics
46 Nada Lavrač, Dragan Gamberger
Subgroup discovery: An experiment in functional genomics
52 Tomaž Curk, Blaž Zupan, Uroš Petrovič, Gad Shaulsky
Odkrivanje pravil uravnavanja izražanja genov z razvrščanjem na podlagi pravil
60 Jure Stojan
Encimska kinetika in molekularno modeliranje substrata v acetilholinesterazo

Research Review Paper

66 Uroš Petrovič, Mojca Mattiazzi, Tomaž Curk, Blaž Zupan, Igor Križaj
K orodjem bioinformatike za fenomiko in sistemsko biologijo

SIMIA Bulletin

72 Ivan Eržen, Tomaž Marčun, Polonca Truden Dobrin, Vesna Prijatelj, Brane Leskošek, Marija Trenz
Zaključki kongresa “Zdravje na informacijski poti” (MI 2006)
2009-2016 - Slovenian Medical Informatics Association.