New issue

The first article of the Issue 1-2 of the Volume 25 (2020) has been published. Read it here.

New Editorial Board

The journal has got a new Editorial Board.

New graphical design

The cover has been redesigned (thanks to Matjaž Zadravec). The entire journal has also been redesigned (thanks to Gaj Vidmar), so the authors should read the new instructions and use the new templates (see the Instructions for Authors section).

About the publisher

Journal Informatica Medica Slovenica is published by Slovenian Medical Informatics Association (SIMIA).

ISSN 1318-2129 print
ISSN 1318-2145 electronic
Informatica Medica Slovenica
Journal of the Slovenian Medical Informatics Association
2012-12-21

Informatica Medica Slovenica 17(2) Proofreading

Dear author,

Thank you for your contribution to Informatica Medica Slovenica. Below is a list of draft papers for the upcoming issue, which is due to be published in December 2012. Please review your contribution carefully and send corrections to peter.juvan(AT)mf.uni-lj.si (replace (AT) with @) no later than Monday, December 31st, 2012.

Research Papers

1Matjaž Zadravec, Zlatko Matjačić
Arm Orthosis Modeling for Exploration of Human-Robot Interaction in Arm Reaching Trajectory Formation
9Julija Ocepek, Zdenka Prosič, Gaj Vidmar
Assistive Technology and Its Role among the Elderly – a Survey

SIMIA Bulletin

16Tomaž Marčun, Dejan Dinevski, Jasmin Džaferovič, Ivan Eržen, Brane Leskošek, Jožica Leskovšek, Matic Meglič, Andrej Orel, Vesna Prijatelj, Drago Rudel
Zaključki kongresa MI'2012
19Drago Rudel, Tomaž Marčun
Povzetek razprave na okrogli mizi "Storitve zdravja na daljavo v Sloveniji – nacionalna strategija in pospešitev uvajanja sodobnih rešitev zdravljenja in oskrbe na daljavo"
22Drago Rudel, Ivan Eržen
Pregled opravljenih pogovorov o dokumentu SDMI "Izhodišca za nacionalno strategijo zdravja na daljavo" z nekaterimi kljucnimi deležniki v zdravstvu
25Ema Dornik, Vesna Prijatelj
Poročilo o jesenskem srečanju članov Sekcije za informatiko v zdravstveni negi, SIZN 2012

Tutorial

29Gaj Vidmar
Poissonova porazdelitev - osnove, uporaba, nadgradnja
2009-2016 - Slovenian Medical Informatics Association.