Language/Jezik: ENG/SLO

Izšla je nova številka

Izšel je prvi prispevek dvojne številke letnika 25 (2020). Preberite si jo tu.

Nov uredniški odbor

Časopis ima nov uredniški odbor.

Prenovljena grafična podoba

Časopis ima novo naslovnico, za kar se zahvaljujemo Matjažu Zadravcu. Prenovljeno je tudi celotno oblikovanje, za kar se zahvaljujemo Gaju Vidmarju. Avtorji naj zato preberejo nova navodila in uporabljajo novo predlogo (Word, PDF).

O založniku

Revijo Informatica Medica Slovenica izdaja Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI).

ISSN 1318-2129 tiskano
ISSN 1318-2145 elektronski vir
Informatica Medica Slovenica
Revija Slovenskega društva za medicinsko informatiko
2020-02-10

Letnik 24, številka 1-2

Datum izida: februar 2020
Naklada: 300 izvodov

Naslovna stran

Vsebina

Izvirni znanstveni članki

1Špela Pirc, Maja Ogrin, Janez Jerman
Merske lastnosti slovenskega prevoda vprašalnika SWAL-QOL
7Petrischa Robnik, Gaj Vidmar
Stres na delovnem mestu pri zaposlenih v urgentnem centru splošne bolnišnice
12Neca Galičič, Špela Debevec, An Galičič, Klemen Grabljevec, Zdenka Pihlar, Lea Šuc
Uporaba vprašalnika McGill za ocenjevanje hranjenja pri nevroloških bolnikih v Sloveniji

Pregledni znanstveni članek

18Sarah Dobnik, Dejan Dinevski
Radiomika

Strokovni članki

24Marko Breskvar, Tina V. Vavpotič
Teletransfuzija – uspešna telemedicina v Sloveniji
30Emil Hudomalj, Živa Rant
Izboljšanje vodenja srednje velikih projektov v zdravstvu
39Maja Navodnik Preložnik, Dejan Dinevski
Telemedicina in digitalizacija v diabetologiji
45Alenka Rožanec, Sebastian Lahajnar
Digitalne tehnologije za zdravstvene storitve prihodnosti

Bilten SDMI

53Boštjan Žvanut
Poročilo s 17. svetovnega kongresa medicinske in zdravstvene informatike MEDINFO 2019
55Ema Dornik
Digitalizacija v zdravstvu: poročilo s srečanja Sekcije za informatiko v zdravstveni negi – SIZN 2019
2009-2016 - Slovensko društvo za medicinsko informatiko.