Language/Jezik: ENG/SLO

Izšla je nova številka

Izšla je dvojna številka letnika 24 (2019). Preberite si jo tu.

Nov uredniški odbor

Časopis ima nov uredniški odbor.

Prenovljena grafična podoba

Časopis ima novo naslovnico, za kar se zahvaljujemo Matjažu Zadravcu. Prenovljeno je tudi celotno oblikovanje, za kar se zahvaljujemo Gaju Vidmarju. Avtorji naj zato preberejo nova navodila in uporabljajo novo predlogo (Word, PDF).

O založniku

Revijo Informatica Medica Slovenica izdaja Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI).

ISSN 1318-2129 tiskano
ISSN 1318-2145 elektronski vir
Informatica Medica Slovenica
Revija Slovenskega društva za medicinsko informatiko
2016-11-17

O reviji

Informatica Medica Slovenica (IMS) je interdisciplinarna strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja medicinske informatike, informatike v zdravstvu in zdravstveni negi ter bioinformatike. Revija objavlja strokovne prispevke, znanstvene razprave, poročila o aplikacijah ter uvajanju informatike na področju medicine in zdravstva, pregledne članke in poročila. Še posebej so dobrodošli prispevki, ki obravnavajo nove in aktualne teme iz naštetih področij.

IMS je revija Slovenskega društva za medicinsko informatiko (SDMI). Izhaja dvakrat letno v tiskani (ISSN 1318-2129) in elektronski obliki (ISSN 1318-2145).

Avtorji člankov naj svoje prispevke pošljejo v elektronski obliki glavnemu uredniku izr.prof.dr. Gaju Vidmarju. Potrebno je dosledno upoštevati navodila za avtorje.

Revijo prejemajo vsi člani SDMI. Informacije o članstvu v društvu oziroma o naročanju na revijo so dostopne na tajništvu društva (Mojca Paulin).

Revija je indeksirana v bibliografskih podatkovnih zbirkah COBIB, ProQuest in EBSCO.

2009-2016 - Slovensko društvo za medicinsko informatiko.