Informatica Medica Slovenica

Revija Slovenskega društva za medicinsko informatiko

Novice

O reviji

Informatica Medica Slovenica (IMS) je interdisciplinarna strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja medicinske informatike, informatike v zdravstvu in zdravstveni negi ter bioinformatike. Revija objavlja strokovne prispevke, znanstvene razprave, poročila o aplikacijah ter uvajanju informatike na področju medicine in zdravstva, pregledne članke in poročila. Še posebej so dobrodošli prispevki, ki obravnavajo nove in aktualne teme iz naštetih področij.

IMS je revija Slovenskega društva za medicinsko informatiko (SDMI). Izhaja dvakrat letno v tiskani (ISSN 1318-2129) in elektronski obliki (ISSN 1318-2145).

Avtorji člankov naj svoje prispevke pošljejo v elektronski obliki glavnemu uredniku prof.dr. Gaju Vidmarju. Potrebno je dosledno upoštevati navodila za avtorje.

Elektronska oblika revije od leta 2002 izhaja v povsem odprtem dostopu (tj. brez stroškov objave in uporabe – v skladu s pogoji Sherpa Romeo in DOAJ). Tiskano obliko prejemajo vsi člani SDMI; informacije o članstvu v društvu oziroma o naročanju na tiskano izdajo so dostopne na tajništvu društva (Mojca Paulin).

Revija je indeksirana v mednarodni bibliografski podatkovni zbirki METADEX.

Revijo prejemajo vsi člani Slovenskega društva za medicinsko informatiko.

Informacije o članstvu v društvu oziroma o naročanju na revijo so dostopne na tajništvu društva in preko e-pošte pri Mojci Paulin.

Uredniški odbor

Glavni urednik

 • Gaj Vidmar (Slovenija; 2009-)

Odgovorna urednica

 • Ema Dornik (Slovenija; 2018-)

Souredniki

 • Kevin Doughty (Velika Britanija)
 • Malcolm Fisk (Velika Britanija)
 • Peter Juvan (Slovenija)

Spletni uredniki

 • Nadja Žlender (Slovenija; 2021-)
 • Brane Leskošek (Slovenija; 2021-)
 • Peter Juvan (Slovenija; 2002-)

Tehnični urednik

 • Peter Juvan (Slovenija; 2002-)

Člani uredniškega odbora

 • Barbara Artnik (Slovenija)
 • Andreja Kukec (Slovenija)
 • Brane Leskošek (Slovenija)
 • Drago Rudel (Slovenija)

Bivši glavni uredniki

 • Janez Stare (Slovenija; 2005-2008)
 • Peter Kokol (Slovenija; 2002-2004)
 • Martin Bigec (Slovenija; 1994-2001)
Skip to content