Informatica Medica Slovenica

New website

Welcome to our new website. We hope you will find it useful!

New issue

The first article of the Issue 1-2 of the Volume 25 (2020) has been published. Read it here.

Prenovljena grafična podoba

Revija ima novo naslovnico, za kar se zahvaljujemo Matjažu Zadravcu. Prenovljeno je tudi celotno oblikovanje, za kar se zahvaljujemo Gaju Vidmarju. Avtorji naj zato preberejo nova navodila in uporabljajo novo predlogo (Word, PDF).

New graphical design

The cover has been redesigned (thanks to Matjaž Zadravec). The entire journal has also been redesigned (thanks to Gaj Vidmar), so the authors should read the new instructions and use the new templates (see the Instructions for Authors section).

Skip to content