Archive of All Issues

Published in 2002

Editorials

1P. Kokol, odgovorni urednik
Editorial
2S. Slavec, predsednica SDMI
Editorial

Technical Papers

5V. Rajkovič, O. Šušteršič, U. Rajkovič, A. Porenta, J. Zupančič
How e-representation brings International Classification of Nursing Practice closer to users?
11M. Grgič, M. Mihelin
An Up-grade of the Ljubljana University Medical Centre Hospital Information System (UMC-HIS) by a Local Out-patient Information System
16S. Pečar Čad, M. Zevnik
Re-engineering of the drug database
21M. Sušelj, M. Zorko
New developments in the self-service terminals network of the HIC system
26A. Bolka
Recording of Medical Technical Aids on the Health Insurance Card
31D. Podgorelec, M. Vinter, B. Žalik
Visualisation of Volume Medical Data on a Personal Computer

Reports

46T. Marčun
Kratko poročilo o spomladanskem strokovnem srečanju SDMI 2001
48A. Orel, L. Ciglenečki, S. Slavec
Društvo SDMI, projekt WIDENET in PROREC.SI: Elektronski zdravstveni zapis
50E. Dornik
Informativno srečanje Sekcije za informatiko v zdravstveni negi – SIZN
Skip to content