Published in December 2008
Printed: 500 copies

Research Paper

1Minca Mramor, Marko Toplak, Tomaž Curk, Blaž Zupan
Utility of gene-sets in the analysis of cancer gene expression data

Research Review Paper

11Andrej Kastrin
Meta-analysis in biomedicine: short chronological review and possibilities of application

Technical Paper

19Drago Rudel
Health at home for elderly by telecare and tele-health services
30Jože Gašperšič
Quo vadis, informatics in health care?

SDMI Bulletins

35Tomaž Marčun, Drago Rudel, Vesna Prijatelj, Brane Leskošek, Jože Gašperšič, Ivan Eržen
Zaključki kongresa MI 2008 “Od e-Zdravja k zdravju”, Zreče, 5.-7. oktober 2008
38Ema Dornik,Vesna Prijatelj
Poročilo s petega srečanja članov Sekcije za informatiko v zdravstveni negi
Skip to content