Datum izida: december 2008
Naklada: 500 izvodov

Izvirni znanstveni članek

1Minca Mramor, Marko Toplak, Tomaž Curk, Blaž Zupan
Uporaba skupin genov pri analizi podatkov o izraženosti genov pri raku

Pregledni znanstveni članek

11Andrej Kastrin
Metaanaliza v biomedicini: kratek zgodovinski pregled in možne smeri njenega razvoja

Strokovna članka

19Drago Rudel
Zdravje na domu na daljavo za stare osebe
30Jože Gašperšič
Quo vadis, informatika v zdravstvu?

Bilten SDMI

35Tomaž Marčun, Drago Rudel, Vesna Prijatelj, Brane Leskošek, Jože Gašperšič, Ivan Eržen
Zaključki kongresa MI 2008 “Od e-Zdravja k zdravju”, Zreče, 5.-7. oktober 2008
38Ema Dornik,Vesna Prijatelj
Poročilo s petega srečanja članov Sekcije za informatiko v zdravstveni negi
Skip to content