Datum izida: februar 2020
Naklada: 300 izvodov

Izvirni znanstveni članki

1Špela Pirc, Maja Ogrin, Janez Jerman
Merske lastnosti slovenskega prevoda vprašalnika SWAL-QOL
7Petrischa Robnik, Gaj Vidmar
Stres na delovnem mestu pri zaposlenih v urgentnem centru splošne bolnišnice
12Neca Galičič, Špela Debevec, An Galičič, Klemen Grabljevec, Zdenka Pihlar, Lea Šuc
Uporaba vprašalnika McGill za ocenjevanje hranjenja pri nevroloških bolnikih v Sloveniji

Pregledni znanstveni članek

18Sarah Dobnik, Dejan Dinevski
Radiomika

Strokovni članki

24Marko Breskvar, Tina V. Vavpotič
Teletransfuzija – uspešna telemedicina v Sloveniji
30Emil Hudomalj, Živa Rant
Izboljšanje vodenja srednje velikih projektov v zdravstvu
39Maja Navodnik Preložnik, Dejan Dinevski
Telemedicina in digitalizacija v diabetologiji
45Alenka Rožanec, Sebastian Lahajnar
Digitalne tehnologije za zdravstvene storitve prihodnosti

Bilten SDMI

53Boštjan Žvanut
Poročilo s 17. svetovnega kongresa medicinske in zdravstvene informatike MEDINFO 2019
55Ema Dornik
Digitalizacija v zdravstvu: poročilo s srečanja Sekcije za informatiko v zdravstveni negi – SIZN 2019
Skip to content