Arhiv vseh številk

Datum izida: december 2013
Naklada: 300 izvodov

Pregledni znanstveni članki

1Vasja Progar, Uroš Petrovič
Vpliv parametrov sekvenciranja naslednje generacije na zanesljivost rezultatov v metagenomskih študijah
9Hristina Kocić, Ivan Krajnc, Dejan Dinevski
Informacijska tehnologija v medicinskem izobraževanju
19Jakob Naranđa, Tomaž Brodnik, Milko Milčič, Dejan Dinevski
Telemedicina in ortopedija

Strokovni članek

25Tomaž Velnar, Gorazd Bunc
Sporazumevanje med bolnikom in zdravnikom in razvoj njunega odnosa

Bilten SDMI

32Drago Rudel
Predstavitev SDMI mednarodnemu združenju ISfTeH
33Ema Dornik, Vesna Prijatelj
Novosti s področja informatike v zdravstveni negi: poročilo s srečanja Sekcije za informatiko v zdravstveni negi – SIZN 2013

Študijsko gradivo

37Gaj Vidmar
A/B testiranje – najpreprostejša statistika za učinkovitejše spletne strani in druge poskuse
Skip to content