Datum izida: junij 2006
Naklada: 500 izvodov

Uvodnik

1Blaž Zupan, Gregor Anderluh, Janez Stare
Uvodnik

Strokovna članka

2Peter Juvan, Damjana Rozman
Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
16Lara Lusa
Some observations on experimental design of microarray experiments

Izvirni znanstveni članki

25Minca Mramor, Gregor Leban, Janez Demšar, Blaž Zupan
Diagnostika raka z DNA mikromrežami – preprosti in razumljivi vizualni modeli
34Katarina Cankar, Jeroen van Dijk, Kristina Gruden, Andrej Blejec, Jim McNicol, Esther Kok
Pristop k podatkovni analizi genskih mikromrež na področju varnosti hrane
40Petra Kralj, Ana Rotter, Nataša Toplak, Kristina Gruden, Nada Lavrač, Gemma C. Garriga
Application of closed itemset mining for class labeled data in functional genomics
46Nada Lavrač, Dragan Gamberger
Subgroup discovery: An experiment in functional genomics
52Tomaž Curk, Blaž Zupan, Uroš Petrovič, Gad Shaulsky
Odkrivanje pravil uravnavanja izražanja genov z razvrščanjem na podlagi pravil
60Jure Stojan
Encimska kinetika in molekularno modeliranje substrata v acetilholinesterazo

Pregledni znanstveni članek

66Uroš Petrovič, Mojca Mattiazzi, Tomaž Curk, Blaž Zupan, Igor Križaj
K orodjem bioinformatike za fenomiko in sistemsko biologijo

Bilten SDMI

72Ivan Eržen, Tomaž Marčun, Polonca Truden Dobrin, Vesna Prijatelj, Brane Leskošek, Marija Trenz
Zaključki kongresa “Zdravje na informacijski poti” (MI 2006)
Skip to content