Arhiv vseh številk

Datum izida: maj 2022
Naklada: 300 izvodov

Izvirna znanstvena članka

1Polona Palma, Eva Kramar, Miroljub Jakovljević
Ponovljivost in zanesljivost testa petih vstajanj s stola, izvedenega z mobilno aplikacijo
8Julija Ocepek, Mia Ledinek, Nataša Bizovičar, Gaj Vidmar
Mnenje oseb po možganski kapi o vadbi na robotskih napravah za zgodnji ud

Strokovni članki

14Tamara Petrun, Tanja Žnidarič, Dejan Dinevski
Vloga umetne inteligence v radioterapiji pri risanju tarčnih volumnov in volumnov rizičnih organov
21Jožica Leskovšek, Dejan Zilli, Srečko Natek, Borut Bergant, Jernej Plohl
Mobilna aplikacija za podporo terenskemu delu diplomiranim medicinskim sestram v patronažnem varstvu
26Teja Senekovič Kojc, Dejan Dinevski
Telemedicinsko spremljanje otrok s cianotično srčno napako
32Alina Verdnik Tajki, Tina Virtič, Dejan Dinevski
Telemedicinske storitve v družinski medicini

Bilten SDMI

39Ema Dornik, Boštjan Žvanut
Spodbujeni s pandemijo v digitalno preobrazbo zdravstva: poročilo s srečanja Sekcije za informatiko v zdravstveni negi – SIZN 2021
46Marjan Premik
In memoriam prof. dr. Štefanu Adamiču, prvemu predsedniku SDMI
Skip to content