Datum izida: februar 2021
Naklada: 300 izvodov

Izvirna znanstvena članka

1Matej Tomc, Matjaž Zadravec, Gregor Harih, Zlatko Matjačić 
Sistem za posnemanje spotikanja med hojo po tekočem traku 
9Drago Rudel, Marjan Pajntar, Gaj Vidmar, Branimir Leskošek
Ocena zrelosti materničnega vratu z vrednotenjem njegove EMG aktivnosti v odnosu do ocene po Bishopu

Pregledna znanstvena članka

19Nina Ružić Gorenjec
Grafični prikazi učinkov v regresijskih modelih
25Eva Nike Cvikl, Dejan Dinevski
Teorija uma in njena uporaba na področju umetne inteligence

Strokovni članek

33Jure Tihole, Romana Mance Kristan, Matic Kranjec, Dejan Dinevski 
Uporaba telezobozdravstva pri diagnostiki, svetovanju in zdravljenju obolenj v ustni votlini

Bilten SDMI

40Valentin Fidler
Moje delo na področju medicinske informatike
46Ema Dornik
Digitalni mostovi v zdravstvu: poročilo s srečanja Sekcije za informatiko v zdravstveni negi – SIZN 2020
Skip to content