Arhiv vseh številk

Published in December 2004
Naklada: 500 izvodov

Predgovor

1Peter Kokol, odgovorni urednik
Predgovor

Strokovni prispevki

3Ivan Eržen
Zdravstveno informacijski sistem v Sloveniji na razpotju – potrebe in praksa
9Ana Marija Jelovšek, Mladen Krsnik
Laboratorijski informacijski sistem in povezava s klinikami Kliničnega centra
19Maja Klančnik Gruden, Alenka Krist, Mojca Dolinšek, Stane Grabljevec, Jana Šmitek, Jasna Jukič Petrovčič, Darinka Klemenc, Peter Požun, Andrej Starc, Nada Bitenc, Lucija Matič
Predstavitev intranetnih spletnih strani Področja za zdravstveno nego in oskrbo v Kliničnem centru Ljubljana
24Darinka Klemenc, Peter Požun, Jelena Milić
Varovanje pacientovih osebnih podatkov in podatkov o njegovem zdravstvenem stanju v Kliničnem centru Ljubljana
31Ljuba Lednik
»URNIK« kot sistem za podporo odločanju
41Branimir Leskošek, Marjan Pajntar
Kakovost v zdravstvu Slovenije
48Branimir Leskošek
Razvoj informacijskega sistema podatkovne zbirke oseb, ki jih ogrožajo kardiovaskularne bolezni (OKVB)
53Srečko Natek
Izobraževanje in poskusno delo zdravstvenega osebja – ključna dejavnika uspeha projekta
63Vesna Prijatelj, Milan Črv
Načrtovanje in uvajanje informacijskega sistema zdravstvene nege
Skip to content