Datum izida: december 2012
Naklada: 300 izvodov

Izvirna znanstvena članka

1Matjaž Zadravec, Zlatko Matjačić
Modeliranje ortoze za raziskovanje interakcije med človekom in robotom pri gibanju roke
9Julija Ocepek, Zdenka Prosič, Gaj Vidmar
Vloga medicinsko tehnicnih pripomockov pri starostnikih – rezultati ankete

Bilten SDMI

16Tomaž Marčun, Dejan Dinevski, Jasmin Džaferovič, Ivan Eržen, Brane Leskošek, Jožica Leskovšek, Matic Meglič, Andrej Orel, Vesna Prijatelj, Drago Rudel
Zaključki kongresa MI’2012
19Drago Rudel, Tomaž Marčun
Povzetek razprave na okrogli mizi “Storitve zdravja na daljavo v Sloveniji – nacionalna strategija in pospešitev uvajanja sodobnih rešitev zdravljenja in oskrbe na daljavo”
22Drago Rudel, Ivan Eržen
Pregled opravljenih pogovorov o dokumentu SDMI “Izhodišca za nacionalno strategijo zdravja na daljavo” z nekaterimi kljucnimi deležniki v zdravstvu
25Ema Dornik, Vesna Prijatelj
Poročilo o jesenskem srečanju članov Sekcije za informatiko v zdravstveni negi, SIZN 2012

Študijsko gradivo

29Gaj Vidmar
Poissonova porazdelitev – osnove, uporaba, nadgradnja
Dodatek: Dinamičen interaktiven delovni zvezek v obliki Excel (ZIP)
Skip to content