Datum izida: avgust 2012
Naklada: 300 izvodov

Izvirna znanstvena članka

1Ema Dornik
Uporaba informacijskih virov v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji
7Gaj Vidmar, Črt Marinček, Helena Burger, Nika Goljar, Neža Majdič
Izid rehabilitacije in socioekonomska neenakost – uvodna raziskava v Sloveniji

Pregledni znanstveni članki

14Marko Breskvar, Marjeta Maček Kvanka, Mihael Tonejc, Mitja Vavpotič
Novi telemedicinski sistem v slovenski transfuzijski službi
24Nejc Bukovnik, Anja Bizjak, Cvetka Pernat Drobež, Marjan Skalicky, Dejan Dinevski
Telemedicinsko spremljanje bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo
31Branimir Leskošek, Drago Rudel
BioModUE_PTL – biofizikalni model električne aktivnosti maternice za razumevanje in preprečevanje prezgodnjega poroda
38Drago Rudel, Tine Jenko, Malcolm Fisk, Roberts Rose
Telescope – Kodeks storitev zdravja na daljavo za Evropo

Strokovni članek

45Rok Zevnik
Univerzalni diagnostični komunikacijski vmesnik L@B-IS Map
Skip to content