Datum izida: december 2014
Naklada: 300 izvodov

Izvirna znanstvena članka

1Bernard G. Francq
Uporaba zankanja v regresiji za spremenljivke z merskimi napakami v študijah primerjave metod
12Katarina Babnik, Igor Karnjuš
Duhovne potrebe in duhovna oskrba pacientov: ugotovitve dveh uvodnih raziskav

Pregledni znanstveni članek

19Janez Pavčič
Rehabilitacijska vadba hoje po tleh in s tekočim trakom – pregled literature

Strokovni članki

29Jure Lihtenvalner, Uroš Flerin, Dejan Dinevski
Varnost osebnih podatkov v (tele)medicini
44Jernej Lučev, Dejan Dinevski
Teleradiologija v Sloveniji
55Tanja Prunk, Rastko Golouh, Dejan Dinevski
Uporaba in prednosti teledermatohistopatologije

Bilten SDMI

63Tomaž Marčun
Zaključki kongresa MI’2014 – Boljše informacije za več zdravja
Skip to content