Arhiv vseh številk

Datum izida: avgust 2008
Naklada: 500 izvodov

Izvirna znanstvena članka

1Andrej Kastrin, Dimitar Hristovski
Hiter in preprost algoritem za razdvoumljanje simbolov genov
9Rakesh Sharma
Enhanced Electrostatic AChE Activity of Abnormally Hydrophobic Environment in Alzheimer’s Plaques

Strokovni članki

15Branimir Leskošek, Andrej Lesjak
Izzivi prenove spletišča Medicinske fakultete v Ljubljani
21Gaj Vidmar, Helena Burger, Črt Marinček, Robert Cugelj
Analiza podatkov o ocenjevanju z Lestvico funkcijske neodvisnosti na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo
33Polonca Ferk, Branimir Leskošek
Farmakogenomika in informacijski izzivi

Bilten SDMI

41Vabilo na kongres MI 2008 z mednarodno udeležbo: Od e-zdravja k zdravju
Skip to content