Datum izida: september 2010
Naklada: 500 izvodov

Izvirna znanstvena članka

1Paul D. G. de Roos, Krzysztof Nesterowicz, Sebastjan Šlajpah
Informacijsko-komunikacijska tehnologija za podporo sodelovalnemu učenju na Poletni šoli o Parkinsonovi bolezni
10Blaž Zupan, Gregor Rot, Tomaž Curk
Interaktivne spletne aplikacije v biomedicini: primer dictyExpress-a

Pregledna znanstvena članka

18Grega Repovš
Spoprijemanje s šumom pri zajemanju in analizi EEG signala
26Vesna Prijatelj, Andrejka Hudernik Preskar, Ljupčo Krstov
Pravna in etična vprašanja ob uporabi zdravstvenih storitev na daljavo

Strokovna članka

30Polonca Ferk, Brane Leskošek
DrugBank – namenska spletna podatkovna zbirka o zdravilih
39Živa Rant
Poslovni procesi v telemedicini

Bilten SDMI

46Prenova procesov in informatizacija – delavnica Akademije SDMI
48Vabilo k sodelovanju

Oglasni prispevek

50Microsoft
Skip to content