Arhiv vseh številk

Datum izida: februar 2019
Naklada: 300 izvodov

Izvirni znanstveni članki

1Julija Ocepek, Nika Goljar, Gaj Vidmar, Mojca Debeljak
Povezava med funkcijsko zmožnostjo in kategorijo predpisanega invalidskega vozicka pri osebah po možganski kapi
6Larisa Stojanovič
Evropski dan boja proti melanomu – prvih deset let v Sloveniji
12Branimir Leskošek
Statistično učenje za napovedovanje možnih součinkovanj med zdravili

Pregledna znanstvena članka

18Uroš Hudomalj, Franc Smole
Kvantna kriptografija
26Samanta Mikuletic, Brigita Skela Savic
Informacijska varnostna kultura v zdravstvu – sistematični pregled literature

Strokovni članek

34Barbara Smrke, Darja Podsedenšek
Izkušnje z naprednim informacijskim sistemom na Oddelku za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje

Bilten SDMI

39Ema Dornik
30 let izkušenj v podporo digitalizaciji zdravstva: poročilo s srečanja Sekcije za informatiko v zdravstveni negi 2018
Skip to content