Arhiv vseh številk

Datum izida: februar 2016
Naklada: 300 izvodov

1Gaj Vidmar
Uvodnik

Izvirni znanstveni članek

2Živa Rant, Vesna Levašič
Izgradnja Registra endoprotetike Slovenije

Pregledni znanstveni članek

14Janja Šimenc
mZdravje in samokvantificiranje v kontekstu promocije zdravja: nekaj kritičnih razmislekov

Strokovni članek

21Matej Leskovšek
Uporaba mobilnih tehnologij v zdravstvu

Bilten SDMI

28Drago Rudel
Poročilo o aktivni udeležbi na mednarodnem kongresu in razstavi Med-e-Tel 2016
30Drago Rudel
Kaj ima Škotska kot vodilna država EU na področju storitev zdravja in oskrbe na daljavo povedati Sloveniji?
32Ema Dornik, Vesna Prijatelj
Moč sodelovanja za zdravje: poročilo s srečanja Sekcije za informatiko v zdravstveni negi 2016
Skip to content